T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul Zeytinburnu İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphane Kuralları

- Kütüphanede kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır.

- Okuma salonlarına yiyecekle girilmez.

- Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaz ve gürültü yapılmaz.

- Okuma salonlarında cep telefonu kullanılmamalıdır.

- Kullanılan kitaplar raflara yerleştirilmemeli, masalarda bırakılmalıdır.

- Kütüphaneden ödünç materyal alabilmek için üye olmak zorunludur.

- Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır.

- Kütüphaneye giriş ve çıkışlarda, eldeki çanta ve kitaplar istenildiğinde kontrol masasındaki görevliye gösterilmelidir.