T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul Zeytinburnu İlçe Halk Kütüphanesi

Mevzuat

Halk kütüphanelerinde verilen hizmetlere ilişkin olarak Bakanlığımızca (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) hazırlanan yeni Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği 11.01.2012 tarihli ve 28170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği.